Mẫu giấy tờ

23 08

Mẫu dịch thuật Bằng Tốt nghiệp cấp 3 tiếng Anh

Dịch thuật ERA xin chia sẻ Mẫu dịch thuật Bằng Tốt nghiệp cấp 3 tiếng Anh có thể tham khảo

#1 Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học

Mẫu dịch thuật Bằng Tốt nghiệp cấp 3 tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————————————-

HIGH SCHOOL DIPLOMA

Full Name: ……………………………..
Date of Birth: ……………………………..
Place of Birth: ……………………………..
Gender: Male                            Ethnic group: Kinh
Student of school: ……………………………..
Course: ……..……………               Examination Board: ……..
Classification: ………….           Mode of study: Full-time

HCMC,  …………

Serial No.: …..
Reg. No.: …
DIRECTOR OF EDUCATION AND TRAINING DEPARTMENT
Ho Chi Minh City
(Signed and Sealed)
…..

 

#2 Bằng tốt nghiệp phổ thông có kèm ảnh

MINISTRY OF EDUCATION & TRAINING
No …..Photo
(Sealed)Registration NO ….
Date ….
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS

HIGH SCHOOL DIPLOMA
This certifies that

Full Name        : ……………………………..
Date of Birth   : …………………………….. Gender
Place of Birth  : ……………………………..
Student of        : ……………………………..

Has successfully passed the High School Graduation Examination

Date Taken      : ………………………………
Examination Board: ………………………….
Classification    : ……………………………..

Date ….
Director of Ho Chi Minh City Department of Education & Training
(Signed and Sealed)
…..

 

Tin liên quan

  1.  Dịch thuật giấy khám sức khỏe

  2.  Dịch thuật công chứng tiếng Đức sổ hộ khẩu

  3.  Mẫu dịch hợp đồng thuê nhà tiếng Anh

  4.  Mẫu dịch tờ khai thuế GTGT tiếng Anh

  5.  Mẫu dịch giấy phép đăng ký kinh doanh tiếng Anh

  6.  Mẫu dịch báo cáo tài chính tiếng Anh (Financial statement) – Cash flow statement

Bình luận