Mẫu giấy tờ

13 05

Mẫu dịch thuật Giấy kết hôn tiếng Anh

Dịch thuật ERA chia sẻ đến bạn mẫu dịch thuật giấy kết hôn tiếng Anh để tham khảo

Mẫu dịch thuật Giấy kết hôn tiếng Anh

 

PEOPLE’S COMMITTEE

Commune/ward:
District:
Province/City:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

Form:

No.:
Book :

MARRIAGE CERTIFICATE

(Original)

Full name of husband:

Date of birth:

Ethnic group:

Nationality:

Permanent residence:

ID card/ Passport No.:

 

Full name of wife:

Date of birth:

Ethnic group:

Nationality:

Permanent residence:

ID card/ Passport No.:

 

 

Husband‘s Signature

(Signed)

Wife’s Signature

(Signed)

Registered on……..

On behalf of Ba Can Commune People’s Committee

VICE PRESIDENT

(Signed and Sealed)

 

Chúc thành công!

 

 

Tin liên quan

  1.  Dịch thuật giấy khám sức khỏe

  2.  Dịch thuật công chứng tiếng Đức sổ hộ khẩu

  3.  Mẫu dịch hợp đồng thuê nhà tiếng Anh

  4.  Mẫu dịch tờ khai thuế GTGT tiếng Anh

  5.  Mẫu dịch giấy phép đăng ký kinh doanh tiếng Anh

  6.  Mẫu dịch báo cáo tài chính tiếng Anh (Financial statement) – Cash flow statement

Bình luận