Tiếng anh chuyên ngành cntt | it

13 05

Tiếng anh chuyên ngành cntt | it

Khó khăn lớn trong việc tiếp cận sự thay đổi hiện đại của ngành CNTT là trở ngại về ngoại ngữ tiếng Anh chuyên ngành. Dịch thuật ERA xin hân hạnh cung cấp đến cho quý độc giả bộ tài liệu tiếng Anh chuyên ngành CNTT để giảm bớt phần nào rắc rối khi tiếp cận các tư liệu của nước ngoài. Tiếng anh chuyên ngành cntt (it – information technology) là bài giảng giúp cho bạn nâng cao trình độ tiếng.

Xem tiếp