Cơ hội cho ngành dịch thuật trước xu hướng hội nhập

29 07

Cơ hội cho ngành dịch thuật trước xu hướng hội nhập

Dịch thuật có vai trò rất quan trọng đặc biệt trong thời kỳ mọi lĩnh vực đều có xu hướng nâng tầm quốc  tế  như hiện nay. Hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế là cơ hội cho ngành dịch thuật phát triển. Để tìm hiểu về cơ hội của ngành dịch thuật, trước hết chúng ta nên tìm hiểu bản chất dịch thuật là gì? Cũng giống như nhiều thuật ngữ khác, định nghĩa dịch thuật được.

Xem tiếp