Có nên sáng tạo trong dịch thuật hay không?

03 08

Có nên sáng tạo trong dịch thuật hay không?

Có nên sáng tạo trong dịch thuật hay không là một câu hỏi rất hay. Trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng ta cùng tìm hiểu về định nghĩa của dịch thuật sáng tạo. Dịch thuật sáng tạo là gì? Dịch thuật sáng tạo là đem 1 thông điệp đang ở một ngôn ngữ nào đó chuyển sang dạng ngôn ngữ khác. Nhưng dịch sáng tạo không đồng nghĩa có dịch thuật, đây là công đoạn biến đổi toàn.

Xem tiếp