Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

12 04

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

Dịch thuật ERA share bạn đọc file Từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán, là tài liệu tổng hợp các thuật ngữ chung, các từ vựng chuyên ngành Kế toán – kiểm toán giúp bạn nắm vững kiến thức chuyên ngành hơn, có thêm vốn từ vựng Anh – Việt chuyên ngành để hỗ trợ quá trình học và làm việc. Dưới đây là tài liệu tổng hợp các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán, bạn nhấn.

Xem tiếp