Vị trí của ngành dịch thuật trong xã hội hiện nay

18 07

Vị trí của ngành dịch thuật trong xã hội hiện nay

Ngành dịch thuật đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại hóa, khi mà hầu hết các lĩnh vực đều có xu hướng nâng tầm quốc tế. Việc sử dụng các tài liệu chuyên ngành như dịch công chứng, dịch tài liệu CNTT, dịch tài liệu y học, dịch tài liệu kiến trúc,… đều nhằm mục đích phục vụ cho việc kinh doanh và giao lưu văn hóa. Dưới đây là những thông tin.

Xem tiếp
10 05

Tên các bộ, ngành, cơ quan trong tiếng Anh

Tên các bộ, ngành, cơ quan trong tiếng Anh Bạn đã nắm rõ tên các bộ, ngành, cơ quan trong tiếng Anh  là gì chưa? Hay tên tiếng Anh của Bộ trưởng, Thủ trưởng, các chuyên viên là gì? Thông thường trên các văn bản hành chính, pháp lý, các tài liệu – giấy tờ về hợp đồng, hồ sơ … thường có tên các cơ quan, ban ngành và chức danh cán bộ liên quan. Bạn có thể tra từ điển tiếng.

Xem tiếp